PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

 

Ajánlatkérő:                                                 Készenléti Rendőrség  

(1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.)

 

Pályázati felhívás tárgya:                            A Készenléti Rendőrség vagyonkezelésében lévő Szeged 24009/1 hrsz. alatt felvett, természetben a Szeged Laktanya utca 16. szám alatt található B épület Fszt. 6 helyiségében 18,72 m2 területű helyiség büféműködtetésre történő bérbeadás.

 

A büfé feladatköre a szegedi objektumban az állomány igényei szerinti ellátás biztosítása.

 

A megkötendő szerződés határozott időtartamra szóló BÉRLETI SZERZŐDÉS.

 

1. A pályázat főbb paraméterei

 

A szerződés időtartama:                                A szerződéskötéstől számított 3 év időtartamra.

 

A pályázat benyújtásának határideje:                        2020. november 04. 12.00. óra

 

A pályázat benyújtásának helye:                   Készenléti Rendőrség Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság Üzemeltetési Osztály (1101 Budapest, Kerepesi út 47-49, Postacím: 1903 Budapest, Pf.: 314.)

 

A pályázat benyújtásának módja:                  A pályázatokat 2 példányban, zárt borítékban Szeged büfé üzemeltetés” megjelöléssel személyesen 1101 Budapest Kerepesi út 47-49 IX/G épület 8 titkársági iroda, vagy postai tértivevényes küldeményben postázási címre kell eljuttatni a megadott határidőre.

 

A pályázatok elbírálásának határideje:          A benyújtás határidejét követő 5 napon belül.

 

Pályázat elérési útvonala:                              MNV Zrt/pályázatok/további üzleti lehetőségek

 

A Kiírónak pályázati kiírásban kizárólag a meghatározott határidőig beérkezett pályázatokat áll módjában elfogadni.

 

A pályázati eljárással kapcsolatban további felvilágosítás csak írásos formában kérhető,

tárgy : „Szeged büfé üzemeltetés” feltüntetésével.

 

E-mailben: balogan@kr.police.hu

 

Postai úton: Készenléti Rendőrség Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság Üzemeltetési Osztály (1101, Budapest, Kerepesi út 47-49. Postacím: 1903 Budapest, Pf.: 314.)

 

Feltöltés ideje: 2020. október 19.
Utoljára módosítva: 2020. október 28.