Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

Információ és online formanyomtatványok:

 

 

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

2014/23/EU irányelv

2014/24/EU irányelv

2014/25/EU irányelv

Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.

 

I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

 

I.1) Név és címek 1

 

Hivatalos név:
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
AK15777
Postai cím:
Pozsonyi út 56.
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU110
Postai irányítószám:
1133
Ország:
Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Kovácsné dr. Antal Éva
Telefon:
+36 12374400
E-mail:
AntalEva@mnv.hu
Fax:
+36 12374295
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) http://www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe: (URL) http://www.mnv.hu

 

 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

 

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés: „MNV Zrt. kivitelezési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása”

Hivatkozási szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód:

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy71631300-3  

 

II.1.3) A szerződés típusa ( ) Építési beruházás ( ) Árubeszerzés (x) Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás: Szerződés meghatározása: Keretmegállapodás, az eljárás második részében megbízási szerződés.
Szerződés tárgya: „MNV Zrt. kivitelezési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása”.

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: (nn/hh/éééé)

 

VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai

Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja 7

( ) eNotices (x) TED eSender ( ) Egyéb mód:

TED eSender bejelentkezés: TED88 7

TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88 7

Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 4222 7 (év és a dokumentum száma)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 059 - 130392

Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma: 7 2018/03/22 (nn/hh/éééé)

 

VII. szakasz: Változások

VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ

VII.1.1) A módosítás oka 7

(x) Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása

( ) A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak

VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész 1 (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)

 

Szakasz száma:

. .

Rész száma: 2

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett:

 

Helyesen:

 

Szakasz száma:

. .

Rész száma: 2

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett:

 

Helyesen:

 

Szakasz száma:

IV . 2 . 2

A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

A következő helyett:

Dátum: 2018/05/02(nn/hh/éééé)

Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Helyesen:

Dátum: 2018/05/16(nn/hh/éééé)

Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

 

 

 

Szakasz száma:

. .

Rész száma: 2

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett:

 

Helyesen:

 

Szakasz száma:

. .

Rész száma: 2

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett:

 

Helyesen:

 

Szakasz száma:

IV . 2 . 7

A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei

A következő helyett:

Dátum: 2018/05/02 (nn/hh/éééé)

Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Helyesen:

Dátum: 2018/05/16 (nn/hh/éééé)

Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

 

 

 

VII.2) További információk: 2

 

 

 

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_________________________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben

7 közzétételre nem kerülő kötelező információ

 

 

Feltöltés ideje: 2018. május 03.
Utoljára módosítva: 2018. június 07.