KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

 

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt

 

I. szakasz: Ajánlatkérő

 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

 

Hivatalos név:
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
AK15777
Postai cím:
Pozsonyi út 56.
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU110
Postai irányítószám:
1133
Ország:
Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Dr. Lakner Zsuzsa
Telefon:
+36 12374128
E-mail:
kozbeszerzes@mnv.hu
Fax:
+36 12374100
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe: (URL) www.mnv.hu

 

 

II. szakasz: Tárgy

 

II.1) Meghatározás

II.1.1) Elnevezés: Dagály Strandfürdő felújításával és végleges állapotának kialakításával összefüggő egyes kivitelezési feladatok ellátása

Hivatkozási szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód:

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy45200000-9  

 

II.1.3) A szerződés típusa (x) Építési beruházás ( ) Árubeszerzés ( ) Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk

[ ] A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor

 

II.2) A közbeszerzés ismertetése 1

 

II.2.1) Elnevezés: 2 Dagály Strandfürdő felújításával és végleges állapotának kialakításával összefüggő egyes kivitelezési feladatok ellátása

Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok): 1 2

 

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy45210000-2  
További tárgy(ak)45000000-7  
 45300000-0  
 45400000-1  
 45112700-2  
 45232120-9  
 77300000-3  

 

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: 1 HU11 A teljesítés helye: Budapest XIII. kerület, belterület 25879 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az 1138 Budapest, Népfürdő utca 36. számú ingatlanon.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A jelen közbeszerzési eljárás tárgya Dagály Strandfürdő felújításával és végleges állapotának kialakításával összefüggő egyes kivitelezési feladatok ellátása generálkivitelezői szerződés keretében. 
A Szerződés szerinti feladatait az alábbi kivitelezési feladatok tekintetében szükséges ellátni: 
- "F" jelű külső terület befejező környezetrendezési munkái - Finom tereprendezés
- "F" jelű külső terület befejező környezetrendezési munkái - Burkolatépítési munkák
- F” jelű külső terület befejező környezetrendezési munkái - Növénytelepítési munkák, kompletten
- "F" jelű külső terület befejező környezetrendezési munkái - Kertberendezési tárgyak, felszerelések telepítése, beépítése; Játszótér végleges kialakítása, játszótéri elemek
- Fina Market utáni végleges kialakítás
- "Sátorfolyosó" - Téli, ponyva lefedésű kijárati folyosó az 50 méteres medencéig komplett kiviteli munkái
- „F” jelű külső épületek tartószerkezeti, építészeti, épületgépészeti, épületvillamossági és tér/homlokzat világítás kiviteli munkái:
- „F1” jelű játszótéri vizesblokk 
- „F2” jelű nyári tábor
- „F3” jelű nyári öltözők és vegyszertároló
- „D és D1” jelű büfék, nyári öltöző - gyengeáramú (vagyonvédelem és tűzjelző) kiviteli munkái
- Utcai homlokzatok díszvilágítása 
- „B-épület” árnyékolói, napvitorlái
- „Béke” ivókút komplett kiviteli munkái
- Burkolatépítési munkák a kosárlabdapályán
- Wi-Fi hálózat kiépítése, Wi-Fi szigetek létesítése
- F” jelű külső terület befejező környezetrendezési munkái - automata öntözőrendszer kialakításával kapcsolatos befejező, II. ütemű munkák 
- Térvilágítás kiterjesztése
- F13 jelű üzemeltetési terület tartószerkezeti, építészeti, épületgépészeti és épületvillamossági, burkolási kiviteli munkái 
- „Spraypark” kialakításával kapcsolatos környezetrendezési, gépészeti, uszodatechnológiai, vízgépészeti és villamos munkák
A kivitelezéssel érintett komplexum műszaki adatai a következők:
- Telek területe: 93.820 m2
- Max beépíthető br. alapterület: 32.837 m2
- Tervezett beépítési alapterület: 20.443 m2
- Beépítettség mértéke: 21,79 % 
- Terepszint alatti beépítettség: 2,29%
- Kialakítandó min. zöldfelület: 37.528 m2
- Tervezett zöldfelület: 39.423 m2
- Felújítással érintett vízfelület: 2 183 m2

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 41 vagy napban:

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ( ) igen (x) nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

 

 

IV. szakasz: Eljárás

 

IV.1) Adminisztratív információk

IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1

 

6998 / 2018 (KÉ-szám/évszám)

 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1

 

 

A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 - Elnevezés: Dagály Strandfürdő felújításával és végleges állapotának kialakításával összefüggő egyes kivitelezési feladatok ellátása

 

V.1 Az eljárás eredménye

V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/04/10 (éééé/hh/nn)

V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el ( ) igen (x) nem

V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe 1

 

 

Hivatalos név:
Market Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Bojtár u. 53.
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU11
Postai irányítószám:
1037
Ország:
HU
E-mail:Telefon:
Internetcímek: (URL) Fax:

 

A nyertes ajánlattevő Kkv ( ) igen (x) nem

 

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 1468947896

Pénznem: HUF

 

VI. szakasz: A szerződés módosításai

 

VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VI.1.1) Fő CPV-kód:

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy45200000-9  

 

VI.1.2) További CPV-kód(ok): 1 2

 

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy45210000-2  
További tárgy(ak)45000000-7  
 45300000-0  
 45400000-1  
 45112700-2  
 45232120-9  
 77300000-3  

 

VI.1.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: 1 HU11 A teljesítés helye: Budapest XIII. kerület, belterület 25879 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az 1138 Budapest, Népfürdő utca 36. számú ingatlanon.

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége: A jelen közbeszerzési eljárás tárgya Dagály Strandfürdő felújításával és végleges állapotának kialakításával összefüggő egyes kivitelezési feladatok ellátása generálkivitelezői szerződés keretében. 
A Szerződés szerinti feladatait az alábbi kivitelezési feladatok tekintetében szükséges ellátni: 
- "F" jelű külső terület befejező környezetrendezési munkái - Finom tereprendezés
- "F" jelű külső terület befejező környezetrendezési munkái - Burkolatépítési munkák
- F” jelű külső terület befejező környezetrendezési munkái - Növénytelepítési munkák, kompletten
- "F" jelű külső terület befejező környezetrendezési munkái - Kertberendezési tárgyak, felszerelések telepítése, beépítése; Játszótér végleges kialakítása, játszótéri elemek
- Fina Market utáni végleges kialakítás
- "Sátorfolyosó" - Téli, ponyva lefedésű kijárati folyosó az 50 méteres medencéig komplett kiviteli munkái
- „F” jelű külső épületek tartószerkezeti, építészeti, épületgépészeti, épületvillamossági és tér/homlokzat világítás kiviteli munkái:
- „F1” jelű játszótéri vizesblokk 
- „F2” jelű nyári tábor
- „F3” jelű nyári öltözők és vegyszertároló
- „D és D1” jelű büfék, nyári öltöző - gyengeáramú (vagyonvédelem és tűzjelző) kiviteli munkái
- Utcai homlokzatok díszvilágítása 
- „B-épület” árnyékolói, napvitorlái
- „Béke” ivókút komplett kiviteli munkái
- Burkolatépítési munkák a kosárlabdapályán
- Wi-Fi hálózat kiépítése, Wi-Fi szigetek létesítése
- F” jelű külső terület befejező környezetrendezési munkái - automata öntözőrendszer kialakításával kapcsolatos befejező, II. ütemű munkák 
- Térvilágítás kiterjesztése
- F13 jelű üzemeltetési terület tartószerkezeti, építészeti, épületgépészeti és épületvillamossági, burkolási kiviteli munkái 
- „Spraypark” kialakításával kapcsolatos környezetrendezési, gépészeti, uszodatechnológiai, vízgépészeti és villamos munkák
A kivitelezéssel érintett komplexum műszaki adatai a következők:
- Telek területe: 93.820 m2
- Max beépíthető br. alapterület: 32.837 m2
- Tervezett beépítési alapterület: 20.443 m2
- Beépítettség mértéke: 21,79 % 
- Terepszint alatti beépítettség: 2,29%
- Kialakítandó min. zöldfelület: 37.528 m2
- Tervezett zöldfelület: 39.423 m2
- Felújítással érintett vízfelület: 2 183 m2

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 41 vagy napban:

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 1468947375

Pénznem: HUF

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el ( ) igen (x) nem

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe 1

 

 

Hivatalos név:
Market Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Bojtár u. 53.
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU11
Postai irányítószám:
1037
Ország:
HU
E-mail:Telefon:
Internetcímek: (URL) Fax:

 

A nyertes ajánlattevő Kkv ( ) igen (x) nem

 

 

VI.2) Információ a módosításokról

VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítás dátuma: 2018/07/25 (éééé/hh/nn)

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Szerződés teljesítése során - az üzemeltetési szempontok figyelembevételével - egyes park és tájépítészeti feladatok, továbbá a létesítmény kialakításának és felszereltségének egyes elemei részben elhagyásra, illetve részben kiegészítésre, módosításra kerülnek.

VI.2.2) A módosítás okai

(x) Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A Módosult Kivitelezési Munkák tárgyukra, műszaki tartalmukra tekintettel nem változtatják meg a Szerződés általános jellegét, illeszkednek az eredeti szerződés jellegéhez, mivel a Vállalkozó feladata a Dagály Strandfürdő felújításával, végleges állapotának kialakításával összefüggő kivitelezési munkák elvégzése, melyhez szervesen kapcsolódnak a Módosult Kivitelezési Munkák, ugyanazon egységes kivitelezési cél elérését szolgálják, összességében és részleteiben is ugyanazon funkciókat kielégítő módon, az eredeti műszaki tartalmat pusztán egyes részleteiben módosítva.A Módosítás nem érinti a Szerződés szerinti teljesítési határidőket, a Vállalkozó által benyújtott ütemterveket, a számlázás és kifizetés, a műszaki átadás- átvétel rendjét. A Szerződés tárgyát képező munkák műszaki tartalmának az üzemeltetési követelményeknek való jobb megfelelés érdekében végrehajtott, kismértékű változtatása a vállalkozási díj csökkenést eredményezte.

( ) Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A módosítás jogszabályi alapja:

[x] Kbt. 141. § (2) bekezdés

[ ] Kbt. 141. § (4) bekezdés

[ ] Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont

[ ] Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont

[ ] Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont

[x] Kbt. 141. § (6) bekezdés

VI.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték ÁFA nélkül: 1468947896 Pénznem: HUF

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték ÁFA nélkül: 1468947375 Pénznem: HUF

 

VII. szakasz: Kiegészítő információk

 

VII.1) További információk: 2

 

 

VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/09/03 (éééé/hh/nn)

 

 

 

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_________________________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben

Feltöltés ideje: 2018. szeptember  07.
Utoljára módosítva: 2018. szeptember  14.