KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

 

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt

 

I. szakasz: Ajánlatkérő

 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

 

Hivatalos név:
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
AK15777
Postai cím:
Pozsonyi út 56.
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU110
Postai irányítószám:
1133
Ország:
Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Beszerzési Csoport
Telefon:
+36 12374400
E-mail:
kozbeszerzes@mnv.hu
Fax:
+36 12374100
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) 
A felhasználói oldal címe: (URL) www.mnv.hu

 

 

II. szakasz: Tárgy

 

II.1) Meghatározás

II.1.1) Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében a kőszegi Festetics Palota műemléki rekonstrukciójának kivitelezése - I. ütem

Hivatkozási szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód:

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy45200000-9  

 

II.1.3) A szerződés típusa (x) Építési beruházás ( ) Árubeszerzés ( ) Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk

[ ] A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor

 

II.2) A közbeszerzés ismertetése 1

 

II.2.1) Elnevezés: 2 „Vállalkozási szerződés keretében a kőszegi Festetics Palota műemléki rekonstrukciójának kivitelezése - I. ütem”

Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok): 1 2

 

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy45210000-2  
További tárgy(ak)45212314-0  
 45212350-4  
 45214000-0  
 45261300-7  
 45261400-8  
 45310000-3  
 45330000-9  

 

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: 1 HU222 A teljesítés helye: 9730 Kőszeg, Chernel u. 10. Hrsz.: 1839

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: „Vállalkozási szerződés keretében a kőszegi Festetics Palota műemléki rekonstrukciójának kivitelezése - I. ütem”
Az egykori Festetics palota műemlék épületének teljes körű felújítása több lépcsőben tervezett. A műemléki rekonstrukció első ütemében a teljes külső és belső felújításra kerül sor: a védendő részek restaurálásával, átfogó, a mai elveknek és előírásoknak megfelelő energetikai korszerűsítéssel, a gépészet, az elektromos és gyengeáramú rendszerek teljes megújításával és a könyvtár technológiai felszerelésével. A barokk korban épült főúri palota lakóházként szolgált az elmúlt évtizedekben, most kutatóknak ad majd otthont tudományos könyvtárral és közösségi terekkel. A második ütemben kerül sor a könyvtár teljes belsőépítészetének megvalósítására, a közlekedők és közösségi terek berendezésére, és az emeleti kutatóhelyek bútorozására.
Az I. ütemben megvalósítandó műszaki feladatok: 1. földszinten új szociális blokkok kerülnek kialakításra, 2. fűtőberendezés elhelyezése, hőközpont kialakítása, 3. tűzszakaszolási feladatok az északkeltei pinceszinten és a hőközpontban, 4. földszinten bejárat, fogadó közlekedő, könyvtár, tanulótér, előadó, számítógép kp., kutatói szobák és iroda kialakítása, 5. földszinti helyiségeket védő utólagos szigetelési munkálatok, 6. emeleten kutatói funkciók kialakítása, 7. földszint és 1. emelet feletti kritikus fafödémek utólagos erősítése, cseréje 8. fedélszék rekonstrukció, héjalás és bádogos munkák, csapadékvíz elvezetés kialakítása, 9. a megújuló épületszakaszokon teljeskörű épületgépészeti és épületvillamossági felújítás, 10. villámvédelem rekonstrukciója.

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):
45200000-9 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka.
45210000-2 Magasépítési munka.
45212314-0 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák.
45212350-4 Történelmileg vagy építészetileg fontos épületek.
45214000-0 Oktatással és kutatással kapcsolatos épületek kivitelezése.
45261000-4 Fedélszék felállítása és tetőfedés, illetve kapcsolódó munkák.
45261300-7 Bádogozás és ereszcsatorna készítés.
45261400-8 Szigetelési munkák.
45310000-3 Villamos szerelési munka.
45330000-9 Víz-, gázvezeték-szerelési és szaniterszerelési munka.
A részletes leírást a dokumentáció tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban:

vagy Kezdés: 2017/07/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/05/31 (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ( ) igen (x) nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

 

 

IV. szakasz: Eljárás

 

IV.1) Adminisztratív információk

IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1

 

12474 / 2017 (KÉ-szám/évszám)

 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1

 

 

A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében a kőszegi Festetics Palota műemléki rekonstrukciójának kivitelezése - I. ütem

 

V.1 Az eljárás eredménye

V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/07/25 (éééé/hh/nn)

V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el ( ) igen (x) nem

V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe 1

 

 

Hivatalos név:
MEGA-LOGISTIC Beruházási és Üzemeltetési Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Bajza utca 17-19.
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU110
Postai irányítószám:
1062
Ország:
HU
E-mail:Telefon:
Internetcímek: (URL) Fax:

 

A nyertes ajánlattevő Kkv ( ) igen (x) nem

 

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 681287484

Pénznem: HUF

 

VI. szakasz: A szerződés módosításai

 

VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VI.1.1) Fő CPV-kód:

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy45210000-2  

 

VI.1.2) További CPV-kód(ok): 1 2

 

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy45212314-0  
További tárgy(ak)45214000-0  
 45261000-4  
 45261300-7  
 45261400-8  
 45310000-3  

 

VI.1.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: 1 HU222 A teljesítés helye: 9730 Kőszeg, Chernel u. 10. Hrsz.: 1839

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége: Vállalkozási szerződés keretében a kőszegi Festetics Palota műemléki rekonstrukciójának kivitelezése - I. ütem

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban:

vagy Kezdés: 2017/07/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/09/20 (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 715 967 885

Pénznem: HUF

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el ( ) igen (x) nem

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe 1

 

 

Hivatalos név:
MEGA-LOGISTIC Beruházási és Üzemeltetési Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Bajza utca 17-19.
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU110
Postai irányítószám:
1062
Ország:
HU
E-mail:Telefon:
Internetcímek: (URL) Fax:

 

A nyertes ajánlattevő Kkv ( ) igen (x) nem

 

 

VI.2) Információ a módosításokról

VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítás dátuma: 2018/05/22 (éééé/hh/nn)

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Felek a jelen hirdetmény tárgyául szolgáló 1. sz. szerződésmódosítás útján a Kbt. 141. § (4) bek. c) pont alapján nettó 34.680.401,-Ft-tal növelték az eredeti Vállalkozási Díjat (nettó 681.287.484,-Ft) (az új, megnövelt vállalkozási díj mértéke: nettó 715.967.885,-Ft). A Díjnövekmény összege az alábbi résztételekből tevődik össze:
- A könnyező- és házi kéreggomba fertőzés teljes körű elhárítása minden érintett szerkezetben:
o díja: nettó 13.306.895,-Ft,
o többletidő igénye: 0 naptári nap.
- Restaurátori művészi retus tanúfelületeken a 111., 112., 113. számú termekben:
o díja: nettó 9.841.500,-Ft,
o többletidő igénye: 112 naptári nap.
- A módosított szerződéses határidőhöz tartozó organizációs tevékenység:
o díja: nettó 11.532.006,- Ft.

Az utóbbiakon túl a Felek (a Kbt. 141. § (4) bek. c) pontjában foglalt feltételek megvalósulása mellett) az 1. sz. szerződésmódosítás keretein belül előre nem látható okokra alapozott, fenti díjnöveléssel összefüggésben az eredeti teljesítési határidőt (2018.05.31.) is meghosszabbították 112 naptári nappal (vagyis 2018.09.20. napjáig), valamint a részszámlázási feltételeket is módosították (az eredeti szerződéses konstrukció alapján 3 végszámla és 1 végszámla kiállítására jogosult a Vállalkozó. Az új koncepció szerint pedig 5 részszámla és 1 végszámla állítható ki a Vállalkozó részéről).

A Kbt. 141. § (6) bek. alapján a Felek a Szerződés részét képező Teljesítés Igazolási sablonnyilatkozatot is módosították, aktualizálták.

VI.2.2) A módosítás okai

( ) Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

(x) Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A díjnövelés indoka:

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés műszaki tartalmát és díját, továbbá számlázási feltételeit és teljesítési határidejét, valamint a teljesítésigazolási sablonnyilatkozatot módosítják az alábbiak szerint:
A. a Felek a bontási munkálatokat követően előre nem valószínűsíthető könnyező- és házikéreggomba fertőzéssel érintett faelemeket tapasztalt a rekonsctukcióval érintett ingatlanon (Festetics Palota). A Felek a gombafertőzés-mentesítési pótmunkák díjával (nettó 13.306.895,-Ft-tal) növelik az eredeti Vállalkozási Díjat (nettó 681.287.484,-Ft), többletidő igénybe vétele nélkül. Jogalap: Kbt. 141. § (4) bek. c) pont ca)-cc) alpontok.
B. a Felek a 112. és 113. helyiségekben szondázásos feltárást követően megismert magas örökségvédelmi értékkel bíró falfestmények védelmével összefüggő pótmunkák díjával (nettó 9.841.500,-Ft-tal) növelik az eredeti Vállalkozási Díjat (nettó 681.287.484,-Ft), továbbá ezzel összefüggésben az eredeti teljesítési határidőt (2018.05.31.) is hosszabbítják 112 naptári nappal (2018.09.20. napáig), valamint a részszámlázási feltételeket is módosítják (3 végszámla és 1 végszámla helyett 5 részszámla és 1 végszámla kiállítására lesz jogosult a Vállalkozó). Jogalap: Kbt. 141. § (4) bek. c) pont ca)-cc) alpontok.
C. A fenti A-B pontokban meghatározott körülményekből eredően a további organizációs munkálatok költségével (nettó 11.532.006,- Ft) is megemelik az eredeti Vállalkozási Díjat (nettó 681.287.484,-Ft), többletidő igénybe vétele nélkül.
D. a Vállalkozási Szerződés részét képező Teljesítési Igazolás sablonnyilatkozata módosításra kerül. Jogalap: Kbt. 141. § (6) bek.

Felek rögzítik, hogy:
- az A-C pontokban meghatározott szerződésmódosítási indokok mindegyike kielégíti a Kbt. 141. § (4) bek. c) pont ca)-cb) alpontokban foglalt követelményeket (Ajánlatkérői gondosság, előre nem láthatóság, a szerződés általános jellegének sértetlensége, 50%-os díjnövelési limit tiszteletben tartása), továbbá
- a D. pontban meghatározott szerződésmódosítási indok összhangban van a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglalt követelményekkel (előzményi közbeszerzési eljárásban kialakult potenciális ajánlattevői körre és a nyertességre való kihatás hiánya, a szerződés gazdasági egyensúlyának sértetlensége, a szerződés tárgyának új lényeges elemre való kiterjesztésére vonatkozó tilalom).

A módosítás jogszabályi alapja:

[ ] Kbt. 141. § (2) bekezdés

[x] Kbt. 141. § (4) bekezdés

[ ] Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont

[ ] Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont

[x] Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont

[x] Kbt. 141. § (6) bekezdés

VI.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték ÁFA nélkül: 681 287 484 Pénznem: HUF

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték ÁFA nélkül: 715 967 885 Pénznem: HUF

 

VII. szakasz: Kiegészítő információk

 

VII.1) További információk: 2

 

 

VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/06/08 (éééé/hh/nn)

 

 

 

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_________________________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben

Feltöltés ideje: 2018. június 21.
Utoljára módosítva: 2018. június 21.