Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

Információ és online formanyomtatványok:

 

 

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

2014/23/EU irányelv

2014/24/EU irányelv

2014/25/EU irányelv

Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.

 

I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

 

I.1) Név és címek 1

 

Hivatalos név:
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
AK15777
Postai cím:
Pozsonyi út 56.
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU110
Postai irányítószám:
1133
Ország:
Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Kovácsné dr. Antal Éva
Telefon:
+36 12374400
E-mail:
AntalEva@mnv.hu
Fax:
+36 12374295
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) http://www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe: (URL) http://www.mnv.hu

 

 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

 

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés: „MNV Zrt. kivitelezési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása”

Hivatkozási szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód:

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy71631300-3  

 

II.1.3) A szerződés típusa ( ) Építési beruházás ( ) Árubeszerzés (x) Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás: Szerződés meghatározása: Keretmegállapodás, az eljárás második részében megbízási szerződés.
Szerződés tárgya: „MNV Zrt. kivitelezési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása”.

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: (nn/hh/éééé)

 

VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai

Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja 7

( ) eNotices (x) TED eSender ( ) Egyéb mód:

TED eSender bejelentkezés: TED88 7

TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88 7

Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 4222 7 (év és a dokumentum száma)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 059 - 130392

Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma: 7 2018/03/22 (nn/hh/éééé)

 

VII. szakasz: Változások

VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ

VII.1.1) A módosítás oka 7

(x) Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása

( ) A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak

VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész 1 (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)

 

Szakasz száma:

. .

Rész száma: 2

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett:

 

Helyesen:

 

Szakasz száma:

. .

Rész száma: 2

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett:

 

Helyesen:

 

Szakasz száma:

IV . 2 . 2

A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

A következő helyett:

Dátum: 2018/05/16(nn/hh/éééé)

Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Helyesen:

Dátum: 2018/05/25(nn/hh/éééé)

Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

 

 

 

Szakasz száma:

. .

Rész száma: 2

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett:

 

Helyesen:

 

Szakasz száma:

. .

Rész száma: 2

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett:

 

Helyesen:

 

Szakasz száma:

IV . 2 . 7

A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei

A következő helyett:

Dátum: 2018/05/16 (nn/hh/éééé)

Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Helyesen:

Dátum: 2018/05/25 (nn/hh/éééé)

Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

 

 

 

VII.2) További információk: 2

Ajánlatkérő a 2018/S 083-188189 számú korrigendummal már módosította a IV.2.2) és IV.2.7) pontba foglalt határidőket 2018.05.16 10.00 órára.

Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja az érdekelt gazdasági szereplőket, hogy a közbeszerzési dokumentumokat is módosítja, módosuló részek: Ajánlati dokumentáció, megbízási keretmegállapodás, egyedi megbízási szerződés
A közbeszerzési dokumentumok módosítását ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül, elektronikusan elérhetővé teszi az ajánlati felhívás I.3) pontjában meghatározott címen.

 

 

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_________________________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben

7 közzétételre nem kerülő kötelező információ

 

Feltöltés ideje: 2018. május 14.
Utoljára módosítva: 2018. június 07.