NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS (INCLUDING PUERTO RICO, THE U.S. VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, WAKE ISLAND AND THE NORTHERN MARIANA ISLANDS, ANY STATE OF THE UNITED STATES AND THE DISTRICT OF COLUMBIA) OR TO ANY U.S. PERSON (AS DEFINED IN REGULATION S OF THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED) OR IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS DOCUMENT.

Ad-hoc Release

Disclosure of an inside information according to Article 17 of the Regulation (EU) No 596/2014 The Issuer is solely responsible for the content of this announcement.

15 November 2018

 


Budapest
Pozsonyi út 56.,
1133 Hungary

 

THE HUNGARIAN STATE ACTING THROUGH MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

(HUNGARIAN NATIONAL ASSET MANAGEMENT INC.)

(incorporated with limited liability in Hungary)

(the “Issuer”)

 

HAS REDEEMED ITS

 

outstanding €903,800,000 3.375 per cent. Exchangeable Bonds due 2019 issued by The Hungarian State acting through Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (Hungarian National Asset Management Inc.)

(ISIN XS0993164895, WKN A1HTCP)

(the “Bonds”)

exchangeable into ordinary registered shares of Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt. (Gedeon Richter Plc.)

 

As of 14 November 2018, the Issuer has redeemed all but not some only of the outstanding Bonds. The total redemption occurred in connection with the exercise by the Issuer of the option to redeem the Bonds pursuant to Condition 10(b) (Redemption at the Option of the Issuer) of the Bonds, as communicated on 15 October 2018.

 

Information on the Bonds 

On 6 December 2013, MNV issued exchangeable bonds for an aggregate principal amount of €903,800,000 due 2 April 2019. The Bonds have a nominal value of €100,000 each and were listed on the Open Market (Freiverkehr) segment of the Frankfurt Stock Exchange and the Open Market (Freiverkehr) segment of the Stuttgart Stock Exchange.

 

The Bonds are governed by English law.

 

 

Inside information

 

This press release relates to the disclosure of information that qualified, or may have qualified, as inside information within the meaning of Article 7(1) of the EU Market Abuse Regulations.

 

IMPORTANT NOTICE

 

This Press Release does not constitute an offer to sell or buy or a solicitation of an offer to sell or buy the Bonds or any other securities. No action has been taken by MNV or any of its respective affiliates that would permit the possession or distribution of this Press Release or any publicity material relating to the Invitation in any jurisdiction where action for that purpose is required. Persons into whose possession this Press Release comes are required by MNV to inform themselves about and to observe any such restrictions.

 

 

 

NEM TERJESZTHETŐ AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN, IDEÉRTVE AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK TERÜLETEIT ÉS KÜLBIRTOKAIT (IDEÉRTVE PUERTO RICO, AZ AMERIKAI VIRGIN SZIGETEK, GUAM, AMERIKAI SZAMOA, WAKE-SZIGET ÉS AZ ÉSZAKI-MARIANA-SZIGETEK, AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK VALAMENNYI ÁLLAMA ÉS A COLUMBIA KERÜLET TERÜLETÉT), VAGY EZEN TERÜLETEK IRÁNYÁBA VAGY BÁRMELY OLYAN SZEMÉLY RÉSZÉRE, AKI A FENTI TERÜLETEKEN TARTÓZKODIK VAGY OTT LAKÓHELLYEL RENDELKEZIK, VAGY BÁRMELYIK EGYESÜLT ÁLLAMOKBELI SZEMÉLY RÉSZÉRE (AHOGYAN AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1933-AS ÉRTÉKPAPÍRTÖRVÉNYE S SZABÁLYA MEGHATÁROZZA), VAGY BÁRMELY MÁSIK JOGHATÓSÁGBAN, AHOL A JELEN AJÁNLATTÉTELI FELTÉTELEK TERJESZTÉSE JOGELLENES.

Ad-hoc Közlemény
Bennfentes információ nyilvánosságra hozatala az 596/2014 (EU) rendelet 17. cikke szerint
Jelen közzététel tartalmáért kizárólag a Kibocsátó tartozik felelősséggel.

 

2018. november 15.

 

1133 Budapest

Pozsonyi út 56.

 

 

MAGYAR ÁLLAM NEVÉBEN ELJÁRÓ MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELŐ ZRT.)

 

VISSZAVÁLTOTTA

 

A KINTLÉVŐ 903.800.000 EURÓ NÉVÉRTÉKŰ, 3,375% KAMATOZÁSÚ, 2019-BEN LEJÁRÓ, A RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (RICHTER GEDEON NYRT.) TÖRZSRÉSZVÉNYEIRE ÁTCSERÉLHETŐ KÖTVÉNYEKET

(ISIN XS0993164895, WKN A1HTCP)

 

(A „KÖTVÉNYEK”)

 

 

2018. november 14-én a Kibocsátó visszaváltotta valamennyi kintlévő Kötvényét. A Kötvények maradéktalan visszaváltására a Kibocsátó Kötvényekre vonatkozó visszaváltási jogának gyakorlása eredményeként került sor a Kötvényfeltételek 10(b) pontjának megfelelően, a Kibocsátó 2018. október 15-ei közleményének megfelelően.

 

 

A Kötvényekkel kapcsolatos információk

 

2013. december 6-án az MNV, mint kibocsátó 903.800.000 euró össznévértékben 2019. április 2-án lejáró átcserélhető kötvényeket hozott forgalomba. A Kötvények egyenkénti névértéke 100.000 euró volt és azok a Frankfurti Értéktőzsde ún. szabadpiaci (Freiverkehr) szegmensébe, valamint a Stuttgarti Értéktőzsde ún. szabadpiaci (Freiverkehr) szegmensébe voltak bevezetve.

 

A Kötvényekre az angol jog irányadó.

 

Bennfentes információ

 

Jelen sajtóközleményben szereplő információk nyilvánosságra hozatala az Európai Parlament és a Tanács 596/2014/EU Rendelet A7. cikk (1) bekezdése szerinti bennfentes információnak minősül vagy minősülhet.

 

FONTOS FIGYELMEZTETÉS

Ez a Sajtóközlemény nem minősül a Kötvények vagy más értékpapírok értékesítésére vagy megvásárlására irányuló ajánlattételnek vagy ajánlatkérésnek. Sem az MNV, , sem annak leányvállalata sem tett olyan lépéseket, amely alapján jogosultak lennének a jelen Sajtóközleménnyel, illetve bármely, a Felhívásra vonatkozó hirdetési anyaggal való rendelkezésre vagy azok terjesztésére, egyik olyan joghatóság alatt (országban) sem, ahol erre vonatkozóan lépéseket szükséges tenni. Azok a személyek, akik jogosultak jelen Sajtóközleménnyel rendelkezni, az MNV előírásai szerint kötelesek tájékoztatni egymást a korlátozásokról és betartani ezeket a korlátozásokat.

 

 

Feltöltés ideje: 2018. november 15.
Utoljára módosítva: 2018. november 15.