Az 1236/2012. (VII.12.) Korm. határozatban a Magyar Kormány jóváhagyta az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011-2013. időszakra szóló akciótervének módosítását. Ezen akcióterv keretében, a 2. prioritáson, egyfordulós pályázatként nevesítette az „Ágazati pályázat a közigazgatási szolgáltatásokhoz való hozzáférést támogató fejlesztésekre” konstrukciót. A támogatás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

 

A projekt adatai

Pályázó neve: MNV Zrt.

Projekt megnevezése: Integrált Vagyonelem Keresési Rendszer létrehozását és hatékony működését elősegítő infokommunikációs technológia-fejlesztés

Operatív program neve: Elektronikus Közigazgatás Operatív Program

Pályázat száma: EKOP-2.A.2-2012-2012-0015

Pályázott összeg: 383.040.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

 

 

Projekt tervezett lezárása: 2014.06.30.

 

Az MNV Zrt. 384 millió forintos Európai Uniós támogatást nyert el az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében megvalósuló „Integrált Vagyonelem Keresési Rendszer létrehozását és hatékony működését elősegítő infokommunikációs technológia-fejlesztés” tárgyú, EKOP-2.A.2-2012-2012-0015 azonosító számú projektre, amely lehetőséget teremt arra, hogy megvalósuljon nagyságrendileg 19,6 millió oldalnyi vagyonelemekhez kapcsolódó digitalizált iratanyag átvizsgálása, illetve a releváns dokumentumok metaadatokkal való kiegészítése, valamint ehhez kapcsolódóan integrált, multidimenzionális keresőalkalmazás fejlesztése és ezek által kereshető dokumentumállomány kialakítása. A projektben megtörténik továbbá a vagyonelemekhez kapcsolódó ügyek iratanyagához beérkező kérelmek elektronikus kitölthetőségének és beküldhetőségének biztosítása.

 

 

Sikeres projektmegvalósítást követően a vagyongazdálkodással, vagyon-nyilvántartással, vagyonértékesítéssel, környezetvédelemmel, elbirtoklással, állami öröklés hagyatéki ügyeivel illetve a műemlékekkel kapcsolatos ügyintézés hatékony támogatása valósulhat meg, illetve a vagyonelemekhez kapcsolódó dokumentumokban lévő információkhoz való hozzáférés az arra jogosult ügyfelek számára a jelenlegi működésnél jóval költség- és időhatékonyabb lesz.

 

A projekt keretei között megtörténik a vagyonelemekhez kötött papíralapú dokumentumok digitalizálásával létrehozott scannelt képek, illetve azok OCR-es feldolgozásával létrejött adatállományok metaadatokkal való kiegészítése és a létrejött adatvagyon tudatos kereshetőségének biztosítása, illetve az Állami Vagyonelemek Tudástárába történő betöltése.

Közreműködő szervezet:

 

MAG Zrt. www.magzrt.hu   

 

 

Feltöltés ideje: 2012. december 12.
Utoljára módosítva: 2013. november 04.