Projektadatok:

A projekt címe: Kunmadaras volt szovjet katonai repülőtér kármentesítése 

A projekt azonosítószáma: KEOP-2.4.0/2F/09-11-2015-0001

A pályázó / kedvezményezett neve: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Operatív program neve: Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)

Beruházás, megvalósulás helye: Kunmadaras

A projekt összköltsége: 1 956 817 866,- Ft

A támogatás összege: 1 376 720 850,- Ft 

A projekt kivitelezési munkáinak kezdete: 2007. november 28.

 

Leírás:

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt a Kunmadaras volt szovjet katonai repülőtér kármentesítése című pályázattal 1.376.720.850,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretén belül a „Szennyezett területek kármentesítése” tárgyú pályázati felhívás alapján. A támogatás összegének 85%-a az Európai Unió Kohézió Alapjából, 15%-a pedig Magyarország központi költségvetéséből származik. A projekt elszámolható bruttó összköltsége 1.956.817.866,- Ft.

1944-ben a megszálló német hadsereg egy repülőtér építését kezdte meg Kunmadaras határában, amit 1945 után a Magyar Honvédség fejezett be. 1956 és 1992 között a repülőtéren szovjet csapatok állomásoztak. 2003. január 1-től a magyar állam térítésmentesen az önkormányzat tulajdonába adta az objektumot. A repülőtér teljes területe 780 ha. Az ország legnagyobb kiterjedésű katonai repülőtere 3 jelentős felszállóval, illetve guruló úttal rendelkezik.

A kunmadarasi repülőtér szennyezettsége a szovjet katonaság távozása óta ismert. A lehetséges kármentesítési technológiák részletezése, a megvalósítandó technológia és a javasolt monitoring tevékenység bemutatása a műszaki beavatkozási tervben készült el. A műszaki beavatkozási tervet az illetékes környezetvédelmi hatóság 2007-ben fogadta el.

A szennyezett területen a kedvezőtlen környezeti hatások megszüntetését, a kármentesítést a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet előírásai szerint kellett elvégezni. A kármentesítés során biztosítani kellett, hogy a szennyezés ne tevődjön át más környezeti elemekre, illetve hogy az a lehető legkisebb környezeti veszélyeztetést, környezetkárosodást okozza.

A műszaki beavatkozás eredményeként a talajban és a talajvízben mért szennyező anyagok tekintetében a „D” kármentesítési célállapot elérését tűztük ki, amit sikerült a projekt során elérni. A kármentesítés során megtisztított terület nagysága 60 000 m2 a megtisztított felszín alatti víz mennyisége több mint 300 000 m3, a megtisztított földtani közeg mennyisége meghaladta a 350 000m3-t.

A kármentesítési beavatkozás eredményeként a szennyezett terület 100 %-ban megtisztult.

 

Feltöltés ideje: 2016. március 02.
Utoljára módosítva: 2016. március 02.