Projektadatok:

 

A projekt címe: A fehérvárcsurgói Károlyi kastélykert helyreállításának első üteme - a kastély környezete és a tó helyreállítása

 

A projekt azonosítószáma: KEOP - 3.1.2/2F/09-11-2013-2002

A pályázó / kedvezményezett neve: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Operatív program neve: Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)

Beruházás, megvalósulás helye: Fehérvárcsurgó

Pályázott összeg: 239.903.271,- Ft

A kért támogatás aránya: 100 %

A projekt kezdés: 2013. március 5.

A projekt zárása: 2015. december 15.A projekt általános leírása

 

 

„A fehérvárcsurgói Károlyi-kastélykert helyreállításának első üteme: A kastély környezete, és a tó helyreállítása” című KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0002 azonosító számú projekt az Európai Unió és a Magyar Állam 100%-os támogatásával a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) mint kedvezményezett koordinálásában közel 240 millió forint keretösszegből megvalósuló beruházás. A projekt keretében megvalósuló fejlesztések eredményeként a Károlyi kastély épületegyüttesét körülölelő 22 hektár nagyságú történeti kert 2014 végére visszanyeri valamikori fényét.

A fehérvárcsurgói Károlyi-kastély történeti kertje országos jelentőséggel bíró műemlék. A 20. század első évtizedeiben Hein János tervei alapján alakították ki a kastélyt körülvevő angolparkot. Hein János a 19. és 20. század fordulójának vezető magyarországi kerttervezője volt, jelentős magánmegbízásoknak tett eleget, amelyek révén a korszak legkiemelkedőbb kertjeinek sorába tartozó alkotásokat hozott létre. A projekt keretében Hein 1911-es tervei alapján újítják fel a kastély kertjét.

 

A beruházás elsődleges célja a kastélyt körbeölelő történeti kastélyparknak és a kert egyik fő értékét adó tónak a helyreállítása, melynek helyén jelenleg nádas található. A tó folyamatos vízpótlása a közelben folyó patak által nyújtott természeti erőforrás hasznosítására épül majd. A projekt keretei között zajló fejlesztések a patakot nem károsítják, az alkalmazott műszaki megoldások a természetes folyamatok leképzésén alapulnak.

 

A projekt keretein belül mintegy 22 hektár nagyságú területen helyreállítják a történeti kastélykert megfelelő tájképét, valamint szerkezeti elemeit. Az eredeti tervek alapján visszaállítják a csipke teraszról a tóhoz vezető lépcsősort, rekonstruálják a kerti építményeket és sétányokat, valamint felújítják a park növényállományát. Emellett ismeretterjesztő, tájékoztató, valamint növényazonosító táblákat helyeznek ki. A park tájképének helyreállításán túl a projekt fontos elemét képzi a kert meglévő természeti (botanikai, zoológiai) értékeinek védelme, valamint a biodiverzitás növekedéséhez való hozzájárulás a park növényállományának felújításával. Hangsúlyos cél továbbá, hogy csökkentsék az emberi tevékenységek negatív hatásait, emiatt egyes építmények és zavaró anyagok elbontásra kerülnek.

A projekt eredményeként Magyarország egyik legszebb, az elmúlt évtizedekben méltatlan állapotba került tájképi kertjének jelentős része nyeri vissza egykori fényét. A történeti kastélykert helyreállításával megvalósuló rendezett környezet egyrészt hazai, másrészt nemzetközi viszonylatban is hozzájárul majd az oktatás, szemléletformálás, turizmus, és a tágan értelmezett rekreáció, sport, felüdülés térségfejlesztésben betöltött szerepének erősítéséhez.

A projekt során felújított és helyreállított parkot a Károlyi József Alapítvány veszi át üzemeltetésre, vállalva annak a természetvédelmi és műemlékvédelmi szempontoknak megfelelő fenntartását.

 

A projekttel kapcsolatosan az alábbi honlapon található bővebb információ: www.karolyi-fehervarcsurgo.hu

 

 

Közreműködő szervezet:

Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft., www.nkek.hu

Jogutód: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, www.nfm.gov.hu

 

 

Feltöltés ideje: 2014. január 23.
Utoljára módosítva: 2020. szeptember  17.