A 129/2014. (III.24.) IG határozat alapján elfogadásra került a 12/2014. számú vezérigazgatói utasítás, amely a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. állami vagyon vagyonkezelőire, az állami vagyont használókra és a társasági részesedések esetében az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlását megbízottként ellátókra vonatkozó Vagyonnyilvántartási Szabályzatáról rendelkezik. 

Az utasítás az ÁROP-1.2.15-2012-2012-0001 kiemelt projekt keretei között készült a vagyonnyilvántartási eljárásrend kialakításához kapcsolódóan. Az új vagyonnyilvántartási eljárásrend kialakításakor alapvető célkitűzés volt, hogy a közvetett rábízott vagyoni kört érintő vagyonkezelői adatszolgáltatás minősége érdemben javuljon.

Az elfogadott Vezérigazgatói utasítás célja az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007.(X.4.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően
a vagyonnyilvántartás vezetéséhez szükséges adatszolgáltatás tartalmának és formájának részletes szabályozása, valamint a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével az állami vagyon – az adott vagyontárgy sajátosságainak megfelelő – nyilvántartása, az azonosítást lehetővé tevő módon, naturáliában (mennyiségben) és értékben, a keletkezés (aktiválás) időpontját is feltüntetve.

A Szabályzat személyi hatálya kiterjed az MNV Zrt.-re, továbbá az MNV Zrt.-re bízott, a 2007. évi CVI. törvény (Vtv.) 1.§ (2) és (2a) bekezdésében meghatározott állami vagyon vagyonkezelőire, az állami vagyont használókra és a társasági részesedések esetében az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlását megbízottként ellátókra.


Az MNV Zrt. Vagyonnyilvántartási Szabályzata

Az MNV Zrt. Vagyonnyilvántartási Szabályzatának mellékletei 

 

 

Feltöltés ideje: 2014. április 07.
Utoljára módosítva: 2015. március 13.