Az MNV Zrt. saját és rábízott vagyonában nyilvántartott eszközök selejtezésére vonatkozó szabályzatáról szóló 97/2019. számú vezérigazgatói utasítás rögzíti, hogy amennyiben a rábízott vagyoni körbe tartozó vagyont érintő selejtezéssel az MNV Zrt. által megbízott harmadik fél, vagy vagyonkezelő nem rendelkezik saját selejtezési és hasznosítási szabályzattal - vagy ezen tárgyköröket tartalmazó szabályzattal - , úgy a selejtezést, hasznosítást a megbízási szerződésben rögzítettek szerint, Jelen szabályzat mindenkor hatályos állapotának a vagyonkezelők, és harmadik felek eljárására releváns rendelkezéseket tartalmazó, kivonat alapján kell elvégezni, amelynek megismerhetőségét és elérését az MNV Zrt. a hivatalos honlapján biztosítja.

Feltöltés ideje: 2019. december 14.
Utoljára módosítva: 2020. január 07.