Az állami tulajdonon, egyéb vagyonkezelők által vagyonkezelt eszközön megvalósítandó beruházások, felújítások előzetes engedélyezésének és elszámolásánakmenetéről szóló tájékoztató

 

Az MNV Zrt. célja, hogy egységes működési folyamatot alakítson ki a központi költségvetési szervnek nem minősülő, ún. egyéb vagyonkezelők (a továbbiakban: vagyonkezelő, vagy vagyonkezelők) által a vagyonkezelésükben álló vagyonelemeken megvalósuló beruházások (felújítás, értéknövelő beruházás, vagyonkezelt vagyon létrehozott, annak alkotórészét vagy tartozékát képező új eszköz létrehozása a továbbiakban együttesen: beruházások) állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 9/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti előzetes engedélyezésének kezelésére, valamint a beruházások megvalósítását követő a Vhr. 18. §-a szerinti elszámolások egységes és gyors lebonyolítására.

 

A beruházások és elszámolásokra vonatkozó szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a vagyonkezelők által végzett beruházásokhoz kapcsolódó előzetes engedélyezésre, és az elszámolás során keletkező valamennyi dokumentumra, ügyiratra. E tekintetében beruházásnak a Vhr. szerinti beruházásokat kell érteni, alkalmazási köre a vagyonkezelők vagyonkezelésében lévő – az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó – állami vagyonra vonatkozik, azzal, hogy az állami tulajdonon kívül más tulajdon létrejötte nem ismerhető el.

Feltöltés ideje: 2019. július 30.
Utoljára módosítva: 2019. augusztus 21.