Az állami vagyon költségtakarékos, értékmegőrző felhasználása mellett kulcsfontosságú a közös tulajdon hatékony, gyors értékesítése, ezért a vagyontörvény módosításával lehetővé vált, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. elindítsa elektronikus árverési portálját. Az átláthatóságot és a nyilvánosságot teljeskörűen biztosító, költséghatékony rendszer nagy előnye, hogy a hagyományos eljárásoknál sokkal gyorsabb, rugalmasabb értékesítési folyamatokat tesz lehetővé. 

 

A transzparenciát és a nyilvánosságot teljeskörűen biztosító Elektronikus Aukciós Rendszer (EAR) olyan online árverési felület, ahol a MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, az állami feladat ellátásához nem szükséges vagyontárgyakra (ingatlan, ingó és társasági részesedés), illetve az MNV Zrt. és az állam többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságok vagy állami ingatlanok egyéb tulajdonosi joggyakorlói által értékesítésre szánt ingatlanokra lehet licitálni. 

Az Ügyfélkapus és az EAR felületén történő regisztrációt követően az árveréshez árverezőként csatlakozhat az a természetes személy, vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti átlátható szervezet, amelynek képviselője a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulást megadja és az EAR felhasználási szabályzatában foglaltakat elfogadja. Az EAR-ben az árverezők online azonosítókkal szerepelnek, így rejtve maradnak egymás elől. Ez az intézkedés biztosítja anonimitásukat. 

Az EAR-on meghirdetett árverési tételek minden esetben kikiáltási árral és licitlépcsővel rendelkeznek, valamint az árverési hirdetményben meghatározott esetekben árverési biztosíték megfizetési kötelezettség kerülhet előírásra. Egy árverés a meghirdetett kezdődátumtól a végdátumig tart, ez alatt van lehetőség az ajánlatokat megtenni. 

Eredményes árverést követően az adásvételi szerződést az árverési hirdetményben megjelölt tulajdonos, illetve tulajdonosi joggyakorló, mint eladó köti meg a nyertes licitálóval. Ingatlan értékesítés esetén az árverés nyertese az árverési vételár átutalását, valamint az eladóval megkötött szerződés aláírását követően kezdeményezheti a tulajdonjogának bejegyzését. 

 

Feltöltés ideje: 2016. március 18.
Utoljára módosítva: 2017. május 04.