Szerződéskereső

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 1. sz. melléklete III. rész 4. pontja alapján az MNV Zrt. az alábbiakban tesz eleget közzétételi kötelezettségének;

A szerződések az Infotv-ben meghatározottak szerinti típusok szerint kerültek közzétételre, melyek a következők; árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyonértékesítés, vagyonhasznosítás, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadása.

A vagyonhasznosítás fogalmát a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 4. pontja tartalmazza. Az Infotv. szerinti típusok az MNV Zrt. tevékenységének megfelelően további két típussal kerültek kiegészítésre. Ezek a „Vagyongyarapítás” és a „Finanszírozás”.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a szerződés értéke az Infotv. rendelkezéseinek megfelelő érték, így az nem minden esetben egyezik meg a pénzügyi teljesítés összegével.Szerződés tárgya
Szerződő fél neve
Szerződés típusa
Szerződés kelte
-tól
-igTalálatok összesen: 9 
Oldal: 1/1
Szerződés tárgya(i):
  • Új ferencvárosi stadion hálózatlétesítési megállapodás módosítása díjfizetés ütemezése kapcsán a Budapest IX., Üllői út 129. szám alatti ingatlan vonatkozásában
Szerződő fél:ELMÜ Hálózati Kft.
Szerződés dátuma:2013.10.24.
Szerződés értéke:41400000 HUF
Szerződés tárgya(i):
  • Új ferencvárosi stadion hálózatlétesítési megállapodás a Budapest IX., Üllői út 129. szám alatti ingatlan vonatkozásában
Szerződő fél:ELMÜ Hálózati Kft.
Szerződés dátuma:2013.09.30.
Szerződés értéke:41400000 HUF
Szerződés tárgya(i):
  • Új ferencvárosi labdarúgó Stadion megvalósítása Budapest, Üllői út 129. - Könyves Kálmán krt. 34- 36., 38293/75 hrsz-ú ingatlanon közbeszerzési eljárás keretében (+ÁFA); Kapcsolódó dokumentumok adathordozón átadva
Szerződő fél:Market Építő Zrt.
Szerződés dátuma:2013.03.18.
Szerződés értéke:14735907699 HUF
Szerződés tárgya(i):
  • Új ferencvárosi labdarúgó Stadion megvalósítása Budapest, Üllői út 129. - Könyves Kálmán krt. 34-36., 38293/75 hrsz-ú ingatlanon közbeszerzési eljárás
Szerződő fél:Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szerződés dátuma:2013.03.18.
Szerződés értéke:13488488019 HUF
Szerződés tárgya(i):
  • Budapest, Üllői út 129. - Könyves Kálmán krt. 34-36., 38293/75 hrsz-ú ingatlan (Fradi-pálya) bérbeadása határozatlan ideig
Szerződő fél:Ferencvárosi Torna Club
Szerződés dátuma:2012.10.31.
Szerződés értéke:500.000.-Ft+Áfa/hó
Szerződés tárgya(i):
  • Tulajdonjog változás miatti korábbi használati szerződés megszüntetése a Budapest, Üllői út 129., 38293/75 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában.
Szerződő fél:Ferencvárosi Torna Club
Szerződés dátuma:2011.12.30.
Szerződés tárgya(i):
  • Budapest, Üllői út 129. - Könyves Kálmán körút 34-36., 38293/75 hrsz-ú kivett sporttelep (Fradi-pálya) 1/1 tulajdoni hányada.
Szerződő fél:Esplanade Real Estate Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság; Ferencvárosi Torna Club
Szerződés dátuma:2011.12.28.
Szerződés értéke:6200000000 HUF
Szerződés tárgya(i):
  • BUDAPEST IX., LÓNYAI U. 40. SZÁM ALATTI 36958 HRSZ-Ú INGATLAN 1/1 TULAJDONI ILLETŐSÉGÉNEK VAGYONKEZELÉSBE ADÁSA, ILLETVE A BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 25. SZÁM ALATTI 36838 HRSZ-Ú INGATLAN 8/38-AD TULAJDONI ILLETŐSÉGÉRE VONATKOZÓ VAGYONKEZELŐI JOG MEGSZŰNTETÉSE
Szerződő fél:Budapesti Corvinus Egyetem
Szerződés dátuma:2010.01.18.
Szerződés értéke:0
Szerződés tárgya(i):
  • néhai Molnár Lászlóné - Bp. IX., Üllői út 173. X/43. sz. alatti ingatlanban fellelhető ingóságok - hagyatéki ingóságok adásvétele
Szerződő fél:KIVING Ingatlangazdálkodó és Beruházásszervező Kft.
Szerződés dátuma:2008.04.22.
Szerződés értéke:159720 HUF
1