Híreink

 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. együttműködési megállapodást kötött a Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központtal a hazai kreatívipar fejlesztése érdekében. Az együttműködés értelmében azok az MNV Zrt. közvetlen tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok, amelyek tevékenysége kapcsolódik a Design Terminál célkitűzéseihez, üzletfejlesztési segítséget kapnak termékeik és szolgáltatásaik piaci pozicionálásban. A felek megvizsgálják egy, kifejezetten a hazai kreatívipari vállalkozások kibontakozását segítő tőkealap létrehozásának lehetőségét is.

Együttműködési megállapodást írt alá a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központtal szeptember 29-én. A felek célja, hogy az állami tulajdonú gazdasági társaságok összehangolt eszközökkel segítsék a hazai kreatív ipar fejlesztését.

A stratégiai partnerség alapján azok az MNV Zrt. közvetlen tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami gazdasági társaságok, melyeknek tevékenysége kapcsolódik a Design Terminál célkitűzéseihez, üzletfejlesztési segítséget kapnak termékeik és szolgáltatásaik piaci pozicionálásban. A megállapodás keretében kerül sor többek között a nemzetközi ügyfélkörnek szállító, megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató gyártóvállalat, a Kézmű Nonprofit Kft. piaci stratégiájának szakmai támogatására.

A most megkötött együttműködési megállapodás hozzájárul a hazai kreatívipar erősítéséhez, támogatva ezzel Magyarország kormányának gazdaságpolitikáját.

 

Budapest, 2014. szeptember 29.

 

 

Az állami tulajdonú cégek közösen szerzik be a villamosenergiát

 

Közel 7 milliárd forintos nyílt közbeszerzési eljárást indított a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., melynek célja, hogy kiválasszák a 2015-ös év villamosenergia kereskedőjét. A közbeszerzési eljárás lezárását követően a társaság és a vele együttműködő állami tulajdonú cégek a több mint 300 millió kWh villamosenergiát közösen szerzik be. A beszerzésben 46 állami vállalat vesz részt.

 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a takarékosság és az ésszerűsítés jegyében az elmúlt években több közös beszerzést is kiírt az állami tulajdonú társaságokkal együttműködve. Az MNV Zrt. gesztorálásában indított közös beszerzéseknek köszönhetően már eddig is több százmilliót spóroltak az állami társaságok.

 

2014-ben a villamosenergia beszerzésben 63 állami társaság vett részt és összesen csaknem 600 millió forintot takarítottak meg. Ebből a sikerből kiindulva az MNV Zrt. a 2015-ös év villamosenergia kereskedőjének kiválasztására ismét nyílt közbeszerzési eljárást indít, amelyben 46 állami társaság vesz részt. A közbeszerzés során a vagyonkezelő több mint 7 millió kWh villamosenergiát szerez be, csaknem 145 millió forint értékben. 

 

  

Budapest, 2014. szeptember 25.

 

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium döntése alapján a Magyar Állam nevében eljáró MNV Zrt. aláírta a Bombardier Transportation MÁV Hungary Kft. 64,9%-os üzletrészének megvásárlásáról szóló adásvételi szerződést a jelenlegi tulajdonos német Bombardier Transportation GmbH-val 2014. szeptember 19-én, Budapesten.

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiemelt célja, hogy a hazai járműipar fejlesztése a magyar gazdaság fejlődésének egyik legjelentősebb tényezője legyen a közeljövőben. A nagy múlttal, kiemelkedő szakmai tudással és tapasztalattal rendelkező Bombardier Transportation MÁV Hungary Kft. 25%-os MÁV üzletrésze mellé ezért ismét a Magyar Állam tulajdonába kerül a társaság jelenleg külföldi tulajdonban lévő 64,9%-os üzletrésze is.

 

A cég története egészen 1926-ig nyúlik vissza, jelenlegi tulajdonosi köre és tevékenységi területe számos átalakítást követően alakult ki. A dunakeszi telephelyen napjainkban jellemzően kötöttpályás járművek felújítását, átépítését, fővizsgáztatását, mozdonyok és motorvonatok karbantartását, villamos és motorvonat fődarabok gyártását végzik. A társaság állami tulajdonba kerülése garantálja a közel 370 fő munkavállaló jövőbeni foglalkoztatását.

 

A jelenlegi külföldi tulajdonosnak köszönhetően az elmúlt évek során a társaság számos nemzetközi, magas minőségi és szakmai követelményt támasztó projektben vett részt beszállítóként, ezzel is gazdagítva a hazai iparági tudást.

 

A tervek között szerepel a Budapestre szánt villamosok egy részének gyártása és a budapesti metrókocsik felújításában való aktív részvétel. A megvalósítás első lépéseként a Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) és a spanyol CAF S.A. megállapodást írtak alá, amely alapján a spanyol társaság Dunakeszin, a Bombardier Transportation MÁV Hungary Kft. telephelyén szerelné össze, valamint tesztelné a Budapestre szánt villamosok egy részét.

 

A kötöttpályás járművek gyártására, felújítására specializálódott társaság többségi állami tulajdonba kerülése jelentős lépés a járműipari szektorban történő állami szerepvállalás növelésében. A nyugat-európai és kelet-európai piac esetében prognosztizálható trendek bíztató jövőképpel kecsegtethetnek, és kiaknázhatók az orosz és balkáni piacokban rejlő lehetőségek is.

 

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Kommunikációs Főosztály

 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

 

 

Budapest, 2014. szeptember 19. 

 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. elsődleges szerepet tölt be az állami vagyon (ingatlanok, ingóságok, föld, társaságok, speciális vagyonelemek) és vagyonkezelők (MNV Zrt., Magyar Fejlesztési Bank, Nemzeti Földalap, központi költségvetési szervek, önkormányzatok) koordinátarendszerében.

Mint elsődleges vagyonkezelő, az MNV Zrt. munkája során lehetőség nyílik az egységes vagyonnyilvántartás kereteinek kialakítása mellett egy szakszerű, a gazdasági-hatékonysági szempontokat előtérbe helyező tulajdonosi irányításra.

Az MNV Zrt. tevékenységének vezérelvei: tudatosság, tervszerűség, tisztesség, találékonyság. Módszere az ésszerűsítés, a bürokratikus gondolkodásmód helyett a kreativitás. Az MNV Zrt. feladatának ellátása során alkalmazkodik a piaci követelményekhez, elfogadja a piac logikáját, az állami vagyonnal történő gazdálkodást világos, egyértelmű jogszabályok és szabályzatok keretében, egységes elvek szerint, hosszú távon kiszámíthatóan, a közösségi érdekekre is figyelve folytatja.

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.Telefon: +36 1 237-4400Fax:+36 1 237-4100

IQSYS Zrt. - Ponte.hu Kft.