Aktuális
Az Országos Környezeti Kármentesítési Program 2014-2020. programozási időszakra vonatkozó Társasági Alprogramának társadalmi egyeztetése

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz tartozó állami felelősségi körbe sorolódó kármentesítési feladatok végrehajtására a tárca az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t jelölte ki. Az OKKP - Társasági Alprogram stratégiai tervezését a Nitrokémia Zrt. bevonásával azMNV Zrt. készíti elő. A dokumentummal kapcsolatos társadalmi egyeztetés 2015. május 19-én veszi kezdetét. Tovább >>

Híreink

 

Az elmúlt napokban több sajtóorgánumban is félrevezető információk és adatok jelentek meg az 2017-es úszó világbajnokság fő helyszínéül szolgáló uszodaközpont építésének és a kapcsolódó beruházásoknak a költségeivel kapcsolatosan.

 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) mint beruházó és építtető ez ügyben az alábbi tájékoztatást adja:

 

A beruházással kapcsolatosan semmilyen költségnövekedés nem történt.

 

Az uszodaaréna építése a 2 milliárd forint összegű tartalék kerettel együtt sem éri el a nettó 25 milliárd forintot. A beruházás és a kapcsolódó városfejlesztések költsége összesen nettó 38,4 milliárd forint, amely az uszodánál egy sokkal komplexebb fejlesztés fedezete. A nettó 38,4 milliárd forint magában foglalja az uszodaaréna tervezését, megépítését (cca. 24 milliárd forint áfa nélkül), több mint tízezer néző fogadására alkalmas ideiglenes nézőtér tervezését, megépítését, utak és parkolóhelyek tervezését, megépítését, a közművek kiváltását és közműépítést, valamint egy 1 kilométeres árvízvédelmi gát tervezését és megépítését is.

 

A beruházás bruttó, általános forgalmi adóval növelt költsége így 48,7 milliárd forint, amelyből áfaként mintegy 10,3 milliárd forint áramlik vissza azonnal a költségvetésbe. Az áfa összege azonnali költségvetési bevétel, így az nem tartozik a költségek közé. A fejlesztés hosszú távú városfejlesztési program része, amely Budapest és Angyalföld gyarapodását szolgálja. Az uszodaközpont megépítése nemcsak turisztikai szempontból kiemelkedő, hanem az építkezés 5000 embernek teremt munkalehetőséget, az építkezésből befolyó egyéb adók és járulékok további milliárdokkal csökkentik a kiadásokat.

 

 

Budapest, 2015. május 28.

 

 

A közbiztonság javítása érdekében új rendőrkapitányság épülhet Pest megye egyetlen megyei jogú városában, Érden. Az újonnan kialakított épületegyüttes több mint 2500 m2-en, csaknem 1.3 milliárd forintból valósul meg. A fejlesztéssel a rendőrség működésének hatékonysága tovább növelhető.

 

A beruházás a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, az Országos Rendőr-főkapitányság és a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szoros együttműködésében, a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter jóváhagyásával valósul meg. A most aláírt szerződés szerint az önkormányzat ingyenesen állami tulajdonba adja a jelenlegi Rendőrkapitányság épülete melletti ingatlanrészt, amelyet a magyar állam nevében eljáró MNV Zrt. a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságnak ad vagyonkezelésbe.

 

A döntésre azért volt szükség, mert az Érdi Rendőrkapitányság jelenlegi épületének műszaki állapota leromlott, az állomány méltatlan feltételek mellett végzi mindennapi tevékenységét. Az épületen az elmúlt 15 évben – kisebb munkálatoktól eltekintve – nem végeztek jelentősebb felújításokat. Emellett a jelenlegi épület nem elegendő a több mint 130 fős állomány elhelyezésére. Az osztályok elkülönülten, több helyszínen – Érden, Százhalombattán, valamint Diósdon – dolgoznak. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésével egyetértésben, éppen ezért döntött úgy, hogy az épület felújítása helyett egy teljesen új rendőrkapitányságot hoz létre, amely korszerűbb és hatékonyabb munkavégzést eredményez, sőt lehetővé válik a teljes állomány egy helyen történő elhelyezése is.

 

Az új rendőrkapitányság 1267 millió forintból valósul meg. Az épületben helyet kap a Közlekedésrendészeti Osztály, a Helyszínelő és Balesetvizsgáló Alosztály, az Igazgatásrendészeti Osztály, a Közrendvédelmi Osztály, a Vizsgálati Osztály, a Bűnügyi Osztály, a Bűnügyi Technikai Helyszínelő és Készenléti Alosztály, a Járőr- Őrszolgálati Alosztály, a Nyomozó Alosztály, valamint a Körzeti Megbízotti Alosztály.

 

A fejlesztéssel nemcsak a rendőri állomány korszerű és megfelelő körülmények közötti elhelyezése valósulhat meg, hanem a közbiztonságért végzett munka hatékonysága is jelentősen növelhető.

 

 

Budapest, 2015. május 21.

 

 

A nemzetközi kapcsolatok erősítése céljából kötött együttműködést a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Koreai Vagyonkezelő Társaság (KAMCO). A megállapodás célja, hogy a társaságok megosszák egymással a gazdasági, jogi és pénzügyi területen szerzett tapasztalataikat, ezzel tovább erősítve hazájuk vagyongazdálkodását.

 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Koreai Vagyonkezelő Társaság 2015. április 29-én kötött együttműködési megállapodást. A szerződés célja, hogy a cégek a jövőben tanácsokkal, stratégiákkal, meglévő tapasztalataikkal segítsék egymás munkáját.

 

Az együttműködés kiterjed a munkavállalók képzésére, valamint különböző szakmai események –konferenciák, klubok – közös megszervezésére. Emellett a dokumentum aláírásával az MNV Zrt. is részt vehet a Koreában életre hívott, úgynevezett Tudás Megosztási Programban (KSP). A programot 2004-ben hozta létre a koreai Stratégiai és Pénzügyi Minisztérium azzal a céllal, hogy az együttműködő partnerek, a világ különböző országai megoszthassák egymással fejlesztési tapasztalataikat, és segítséget nyújtsanak ezen tapasztalatok beépítéséhez.

 

Dr. Szivek Norbert, az MNV Zrt. vezérigazgatója kiemelte: „Az MNV Zrt. életében az első külföldi partnerrel megkötött együttműködési megállapodás olyan nemzetközi tapasztalatok beépítését teszi lehetővé a mindennapi munkafolyamatokba, amelyek kulcsfontosságú szerepet játszhatnak a céljaink elérésében, azaz a nemzeti vagyon felelős őrzésében és gyarapításában”.

 

 

Budapest, 2015. április 29.

 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. elsődleges szerepet tölt be az állami vagyon (ingatlanok, ingóságok, föld, társaságok, speciális vagyonelemek) és vagyonkezelők (MNV Zrt., Magyar Fejlesztési Bank, Nemzeti Földalap, központi költségvetési szervek, önkormányzatok) koordinátarendszerében.

Mint elsődleges vagyonkezelő, az MNV Zrt. munkája során lehetőség nyílik az egységes vagyonnyilvántartás kereteinek kialakítása mellett egy szakszerű, a gazdasági-hatékonysági szempontokat előtérbe helyező tulajdonosi irányításra.

Az MNV Zrt. tevékenységének vezérelvei: tudatosság, tervszerűség, tisztesség, találékonyság. Módszere az ésszerűsítés, a bürokratikus gondolkodásmód helyett a kreativitás. Az MNV Zrt. feladatának ellátása során alkalmazkodik a piaci követelményekhez, elfogadja a piac logikáját, az állami vagyonnal történő gazdálkodást világos, egyértelmű jogszabályok és szabályzatok keretében, egységes elvek szerint, hosszú távon kiszámíthatóan, a közösségi érdekekre is figyelve folytatja.

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.Telefon: +36 1 237-4400Fax:+36 1 237-4100

IQSYS Zrt. - Ponte.hu Kft.