Aktuális
Közlemény a vízügyi jogszabályokat érintő 2014. január 1., valamint 2014. szeptember 10. napjával hatályba lépett változásokról

2014. január 1., valamint szeptember 10. napjával több vízügyi jogszabályt érintő változás lépett hatályba. A jogszabályváltozások többek között érintik a vízügyi szervezetrendszert, valamint a vízjogi engedélyezési eljárásokat. Tovább>>

Híreink

 

A Milánói Expo magyar pavilonjának látványterveit készítő tervezői csoport nyílt levelével kapcsolatban a következőket tartjuk fontosnak kiemelni.

 

A pavilon egy kétfordulós pályázaton került kiválasztásra. A győztes pályaművet a szakmai zsűri a közönség által is megszavazott három legjobb pályamű közül választotta ki. A győztes "Alakor", amely kétségtelenül nem hétköznapi épület, azóta számos pozitív kritikát kapott, főként Olaszországban, ahol egy közönségszavazáson bekerült az Expo 10 legszebb pavilonja közé is.

 

Ami a pályamű tervezői csoportjának nyilatkozatát illeti, szeretnénk kiemelni, hogy az általános gyakorlatnak megfelelően a tervek azok átadását és kifizetését követően a megbízó által szabadon módosíthatók. Ezzel a nyilatkozat aláírói is tisztában voltak, hiszen a tervek átadás-átvétele után annak rendje és módja szerint aláírták az ilyenkor szokásos lemondó nyilatkozatokat, továbbítva ezzel a jogot a kivitelezők és a kiviteli terveket készítők részére, hogy azok az épületet belátásuk szerint módosíthassák. Ennek megfelelően az épület az eredeti tervekhez képest valóban megváltozott. Ennek mértéke azonban nem haladja meg azt a szintet, ami akárcsak az engedélyezési tervek módosítását szükségessé tette volna.

 

Az épület sem koncepcionálisan, sem formailag, sem szerkezetileg nem fog jelentősen eltérni az eredeti tervektől, pusztán a burkolatok, egyes építési technológiák és a kertépítés területen történtek változtatások. Ezek közül a legjelentősebbek éppen a kertépítés területen valósultak meg, ahol a megbízó úgy döntött, hogy a koncepció alapját képező hazai fűszernövényeket és gyümölcsfákat megtartva, a tervezők által elképzelt üvegházat már nem kívánja megvalósítani. Mindezen módosítások elsősorban az eredeti tervek kiugróan magas költségeivel magyarázhatók. Emellett, mint a legtöbb építkezés során, felmerültek olyan nem várt körülmények, amelyek miatt egyszerűbb és gyorsabb technológiák alkalmazása vált szükségessé. Amennyiben az eredeti terveknek megfelelően készül el a pavilon, az mintegy 1.5 milliárd forinttal került volna többe. Az MNV Zrt.-nek, mint felelősen gazdálkodó vagyonkezelőnek nem lehet más célja, mint a koncepció keretein belül maradva a lehető legköltséghatékonyabb megoldás megtalálása.

 

A módosított tervek szerint épített egyedi pavilon tehát meglátásunk szerint méltán szimbolizálja majd hazánk sokszínűségét, úgy, hogy közben az eredeti tervekhez képest olcsóbban épül fel.

 

 

Budapest, 2015. április 10.

 

 

A megállapodás több mint 18 ezer munkavállalót érint

 

 

2015 januárjában befejeződött a Volán társaságok integrációja. Létrejöttek a regionális közlekedési központok, amelyek versenyszempontból felkészültebb vállalatok lesznek, költséghatékonyabb működéssel. A közlekedési központok által foglalkoztatott munkavállalók számára kiemelt jelentőséggel bír a most létrejött bérmegállapodás.

 

A munkaadói és a munkavállalói oldal, valamint a társaságok tulajdonosi joggyakorlója, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. között meglévő konstruktív együttműködés fenntartása érdekében nagy jelentősége van a 2015. évi megállapodásnak. A közlekedési központok több mint 18000 főállású munkavállalót foglalkoztatnak országosan, számukra kiemelt jelentőséggel bír a most létrejött megállapodás.

 

A munkavállalói oldalt képviselő reprezentatív szakszervezetek (a Közúti Közlekedési Szakszervezet, illetve a Munkástanácsok Országos Szövetsége) és a munkáltatói oldalt képviselő Közúti Közlekedési Vállalkozások Szövetsége között 2015. március 2-án aláírt és Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter által jóváhagyott megállapodás alapján immár ebben az alágazatban sem fenyegeti a bérmegállapodás hiánya a hosszú ideje fennálló, kiegyensúlyozott munkaügyi kapcsolatokat. A megállapodás kiterjed a bér és béren kívüli juttatások/cafeteria emelésére is, amely a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett 2014-es fogyasztói árak 0,2-os csökkenésére tekintettel érdemi reáljövedelem növekedést jelent. A megállapodás értelmében 2015. április 1-jétől 2,4%-os mértékű bérfejlesztés valósul meg, valamint a munkavállalók egyszeri, bruttó 30.000 Ft összegű bérjuttatásban is részesülnek.

 

Dr. Szivek Norbert, az MNV Zrt. vezérigazgatója kiemelte: „A most megkötött megállapodás értékét növeli, hogy azt a reprezentatív szakszervezeteken túl a tárgyalásokon végig részt vevő érdekképviseletek is egyaránt támogatták. Ugyancsak kiemelten fontos tény, hogy az egyezség alapján a keresetfejlesztéshez szükséges forrásokat a munkáltatók nem létszámcsökkentés révén teremtik elő. Azaz a keresetek növelése mellett a jelenlegi munkahelyek megőrzése is biztosított, sőt a cél az, hogy további megbízások elnyerésével új munkahelyek létesüljenek és kidolgozzunk egy kiszámítható Volán életpályamodellt is”.

 

 

Budapest, 2015. április 2.

 

 

Országos és regionális turisztikai szakkiállításokon is találkozhatnak az érdeklődők a szászvári püspöki rezidencia megújításának projektjével. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. nagy sikerrel vett részt a beruházással a budapesti Utazás kiállításon és a zágrábi nemzetközi turisztikai szakkiállításon is. A „Szászvár – középkori élet a várkastélyban” című projekt célja,hogy a műemlék-együttes visszanyerje egykori fényét és bekapcsolódjon a kultúra és a turizmus vérkeringésébe.

 

A turisztikai szakkiállításokon való megjelenés elősegíti, hogy minél többen megismerkedhessenek ezzel az egyedülálló beruházással, egyúttal ráirányítsa az érdeklődők figyelmét a megújult várban tervezett kiállításokra, illetve a környék turisztikai látványosságaira.

A DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0004 azonosítószámú projektnek köszönhetően a szászvári várkastély középkori műemlék-együttese – mely egykor a pécsi püspök nyári rezidenciájaként, birtokközpontként  szolgált – visszanyerheti régi fényét. A tervezett helyreállítás és kiállítás legfőbb célja, hogy a látogatók számára bemutassa a várkastély változatos történetét, egyúttal megismertesse az érdeklődőket a középkori Magyarország főpapi udvarainak jellegzetességeivel, illetve a középkori pécsi püspökség történeti és művészeti világával. A projekt céljai között szerepel továbbá, hogy a várkastély újra fontos turisztikai állomás legyen, ezáltal segítse a Dél-dunántúli régió gazdasági fellendülését.

Tavasszal még három helyszínen várja az érdeklődőket a püspöki rezidencia megújítását bemutató stand: március 19-től 21-ig a miskolci „Menjünk világgá!” kiállításon, illetve a hónap utolsó hétvégéjén a székesfehérvári Utazás és Szabadidő Kiállításon. A fővárosban élők a pünkösdi hétvégén látogathatják meg a szászvári vár standját, a Városligetben rendezett „Miénk a vár!” kiállításon.

 

Budapest, 2015. március 16.

 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. elsődleges szerepet tölt be az állami vagyon (ingatlanok, ingóságok, föld, társaságok, speciális vagyonelemek) és vagyonkezelők (MNV Zrt., Magyar Fejlesztési Bank, Nemzeti Földalap, központi költségvetési szervek, önkormányzatok) koordinátarendszerében.

Mint elsődleges vagyonkezelő, az MNV Zrt. munkája során lehetőség nyílik az egységes vagyonnyilvántartás kereteinek kialakítása mellett egy szakszerű, a gazdasági-hatékonysági szempontokat előtérbe helyező tulajdonosi irányításra.

Az MNV Zrt. tevékenységének vezérelvei: tudatosság, tervszerűség, tisztesség, találékonyság. Módszere az ésszerűsítés, a bürokratikus gondolkodásmód helyett a kreativitás. Az MNV Zrt. feladatának ellátása során alkalmazkodik a piaci követelményekhez, elfogadja a piac logikáját, az állami vagyonnal történő gazdálkodást világos, egyértelmű jogszabályok és szabályzatok keretében, egységes elvek szerint, hosszú távon kiszámíthatóan, a közösségi érdekekre is figyelve folytatja.

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.Telefon: +36 1 237-4400Fax:+36 1 237-4100

IQSYS Zrt. - Ponte.hu Kft.