Híreink

 

Határidőre sikeresen megtörtént a Volán társaságok integrációja

 

 

Kormányzati szándéknak megfelelően 2012 év végén, a regionális közlekedési központok megalakításával, indult el a közúti közösségi közlekedés átalakítása. Lényege, hogy a huszonnégy, alapvetően megyei szinten működő Volán társaságból hét regionális közlekedési központ szerveződött, melyek így nemcsak költséghatékonyabban, hanem szervezettebben is tudnak működni.

 

A Volán társaságcsoport szervezeti átalakításának elsődleges célja a költségvetési források hatékonyabb felhasználása mellett a szolgáltatási színvonal emelése, a munkahelyek megőrzése, valamint versenyképesebb vállalatok kialakítása.

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. aktív irányítása és felügyelete mellett rendkívül összetett munkafolyamat zárult most, melynek eredményeként 2015 januárjától hét regionális közlekedési központ viszi tovább a közszolgáltatási feladatok ellátását.

 

Fontos, országos jelentőségű feladat zárult most, hiszen a Volán társaságcsoport közel 18 500 munkavállalójával Magyarország helyközi közlekedésében gyakorlatilag az ország valamennyi települését eléri. Emellett 85 település helyi közösségi közlekedési szolgáltatójaként a 2014-es évben több mint 700 millió utazást bonyolított le összesen 410 millió km teljesítmény szolgáltatásával.  Ebből a településeken belüli városi közlekedés 330 millió utazást és 46 millió km teljesítését fedi le.

 

Az átalakítási folyamat jogi része mellett az egy-egy régióban összeolvadó vállalatok a szervezetüket is átalakították, egységes vállalattá formálták. Mindennek költségeit a társaságok saját maguk termelték ki, az ehhez szükséges forrást azonban számos intézkedés segítette. Többek között már az átmeneti időszakban optimalizálták a beszerzési folyamatokat, valamint – a szigorú elvárásoknak megfelelően – csökkentették a vezetői, irányítói létszámot.

 

A két éves átalakulási időszakban számos, az utazóközönség kiszolgálásának színvonalát növelő beruházás, fejlesztés történt, illetve indult meg. Európai Uniós és saját források felhasználásával korszerű utastájékoztató, forgalomirányító rendszereket vezettek be és autóbusz-pályaudvarokat korszerűsítettek. A társaságok az átalakítás időszaka alatt is a versenyképesség növelésére törekedtek, változatlan céljuk, hogy minden pályázati kiíráson induljanak és ott eredményesen vegyenek részt. Az önkormányzati megbízások mellett az úgynevezett szabad piaci versenyhelyzetben is több új jelentős megbízót sikerült szerezni, illetve a meglévő megbízási állományt jelentősen tovább növelni. Az elmúlt évben több társaságnál járműbeszerzések is megvalósultak, amelyet a közeljövőben a piacnyitásra történő felkészülés, az utazás biztonsága, valamint a költséghatékonyság érdekében is folytatni szeretnének.

 

Az MNV közreműködésével lefolytatott számos tárgyalássorozat eredményeképpen negyvenhárom jelentős megállapodás jött létre, melyekben önkormányzati partnerek stabil és biztos helyi finanszírozást garantálnak a társaságoknak az önkormányzati megbízásoknál. 

 

Az MNV Zrt. az átalakítási folyamat teljes időtartama alatt teret és lehetőséget biztosított az érdekképviseleteken keresztül a munkavállalók folyamatos tájékoztatására, valamint az esetleges kérdések megválaszolására. Márton Péter, az MNV Zrt. vezérigazgatója köszönetet is mondott az érdekképviseleteknek: „Az MNV Zrt. ezúton is köszönetet mond az érdekképviseleteknek, illetve a munkavállalóknak azon konstruktív támogató hozzáállásukért, amely az átszervezés sikeres lefolytatását nagymértékben elősegítette. A folyamat során az MNV Zrt. a több ezer munkavállalói kis részvényes felé fennálló kötelezettségének is maradéktalanul eleget tett. Különösen jelentős eredménynek tartjuk, hogy már tavaly év végén alapvetően megszülettek azok a munkajogi megállapodások az érdekképviseletekkel, amelyek a következő időszak nyugodt, kiegyensúlyozott munkakörülmények biztosításául szolgálnak.”

 

Azzal hogy lezárul a regionális átalakításnak ezen szakasza, azonnal új feladatok keletkeznek a társaságok számára, hiszen egy intenzív felkészülés előtt állnak a 2017-es piacnyitásra való megfeleléshez. Emellett a Volán társaságok kidolgozták azon nagy volumenű járműmodernizációs programjukat, amelynek végrehajtása a szolgáltatásaik fenntartásához, színvonalának és versenyképességének megőrzéséhez, illetve növeléséhez feltétlenül szükséges.

 

A 2015 januárjától kialakult közlekedési központok versenyszempontból felkészültebb vállalatok lesznek, ami a szolgáltatás minőségének javításával az utazó közönség és az egész nemzetgazdaság érdekét szolgálhatja a jövőben is.

 

 

Az MVM lett a 2015-ös év villamos-energia kereskedője

 

Lezárult a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. csaknem 7 milliárd forintos nyílt közbeszerzési eljárása a 2015 évi villamosenergia kereskedő kiválasztására. A nyertes ajánlattevő az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. lett. A szerződéskötésnek köszönhetően az MNV és a társasággal együttműködő állami tulajdonú cégek jövőre több mint 300 millió forintot takaríthatnak meg.

 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a költséghatékonyság jegyében az elmúlt években több közös beszerzést is kiírt az állami tulajdonú társaságokkal együttműködve, melyeknek köszönhetően már eddig is több mint egy milliárd forintot spóroltak az állami társaságok.

 

Ebből a sikerből kiindulva az MNV Zrt. a 2015-ös év villamosenergia kereskedőjének kiválasztására tavaly ősszel ismét nyílt közbeszerzési eljárást indított. A közbeszerzés során a vagyonkezelő közel 46 érintett társaság összesen 280 millió kWh villamosenergiáját szerezte be csaknem 6,7 milliárd forint értékben.

 

A tenderen három energiakereskedő társaság licitált, melyek eredményeként az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. adta a legkedvezőbb ajánlatot, így ő került ki nyertesként. A kedvező árnak köszönhető, hogy a 2015-re tervezett fogyasztási mennyiségek alapján az MNV Zrt. és a társasággal együttműködő állami tulajdonú cégek több mint 320 millió forint megtakarítást érhetnek el.  

 

 

Budapest, 2015. január 19.

 

 

A kollektív szerződések megkötése több mint 16 ezer dolgozót érint

 

 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. az elmúlt időszakban több egyeztető fórumot is tartott a regionális Közlekedési Központok vezetőivel és a Volán társaságoknál működő szakszervezetek képviselőivel. A találkozóknak köszönhetően öt régióban már meg is született a megállapodás a munkáltatók és az érdekképviseletek között az egységes foglalkoztatási, bérezési feltételekben.

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2012-ben kezdeményezte és indította el ezt a fórumot, annak érdekében, hogy az érdekképviseletek jelentős szakmai tapasztalatukkal képviselve a munkavállalói érdekeket, operatívan bekapcsolódjanak az integrációs folyamatba és javaslataikkal segítsék a strukturális átalakítás zökkenőmentes lebonyolítását. A beszélgetések témája minden esetben a Volán társaságok régiós átalakításának a munkavállalókat foglalkoztató aktuális kérdései, illetve a társaságok jövője, a tervezett járműmodernizációs program volt.

 

Az MNV Zrt. aktív koordinációjával, közreműködésével a regionális társaságoknál lefolytatott tárgyalások a munkavállalók érdekeinek figyelembevételével eredményesek voltak. Ezek alapján öt régióban teljes konszenzus jött létre, a felek megállapodtak a kollektív szerződések fő feltételeiben. A dokumentumok részletes kidolgozása ezeknél a társaságoknál már folyamatban van, hamarosan aláírásra is kerülhetnek. Ezek a szerződések mind a munkáltatók, mind a munkavállalók érdekeit szem előtt tartják. Kitérnek többek között a munkahelyek megőrzésére, a munkavállalók béren kívüli juttatásaira, valamint a foglakoztatási feltételekre, a munkaidő beosztásokra is. A helyi regionális kollektív szerződések aláírása a munkavállalók számára kifejezetten előnyös, hiszen kedvezőbb foglalkoztatási viszonyokat tesznek lehetővé, mint a Munka Törvénykönyve. Az új kollektív szerződések alapfeltételeiben történt megállapodások – ezáltal a kedvezőbb munkavállalói feltételek megteremtése – több mint 16 ezer dolgozót érintenek.

 

 

Budapest, 2014. december 12.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. elsődleges szerepet tölt be az állami vagyon (ingatlanok, ingóságok, föld, társaságok, speciális vagyonelemek) és vagyonkezelők (MNV Zrt., Magyar Fejlesztési Bank, Nemzeti Földalap, központi költségvetési szervek, önkormányzatok) koordinátarendszerében.

Mint elsődleges vagyonkezelő, az MNV Zrt. munkája során lehetőség nyílik az egységes vagyonnyilvántartás kereteinek kialakítása mellett egy szakszerű, a gazdasági-hatékonysági szempontokat előtérbe helyező tulajdonosi irányításra.

Az MNV Zrt. tevékenységének vezérelvei: tudatosság, tervszerűség, tisztesség, találékonyság. Módszere az ésszerűsítés, a bürokratikus gondolkodásmód helyett a kreativitás. Az MNV Zrt. feladatának ellátása során alkalmazkodik a piaci követelményekhez, elfogadja a piac logikáját, az állami vagyonnal történő gazdálkodást világos, egyértelmű jogszabályok és szabályzatok keretében, egységes elvek szerint, hosszú távon kiszámíthatóan, a közösségi érdekekre is figyelve folytatja.

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.Telefon: +36 1 237-4400Fax:+36 1 237-4100

IQSYS Zrt. - Ponte.hu Kft.