Híreink

 

Az MNV Zrt. csaknem 90 millió forintot nyert az Elektronikus Közigazgatási Operatív Program keretében az „MNV Zrt. Adatgyűjtő és Jelentésfogadó Portál” tárgyú projektre, amelyet sikeresen valósított meg. A projekt számtalan célja közül a legfontosabb, hogy javuljon az állami vagyonra vonatkozó jelentések pontossága. A portálnak köszönhetően növelhető az ügyfelek elégedettsége.

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése által finanszírozott projekt az állami vagyoni körbe tartozó, az MNV Zrt. által közvetetten, a vagyonkezelők útján használt vagyonelemekre vonatkozó adatszolgáltatások biztosítására új online elektronikus szolgáltatási rendszert hozott létre.

A rendszer célja, hogy javuljon az állami vagyonra vonatkozó jelentések pontossága, naprakészsége, visszakereshetősége, valamint összesíthetősége, továbbá, hogy a vagyonkezelők jelentéseiben található hibák kijavítására azonnal lehessen intézkedni.

A projekt stratégiai célkitűzése, hogy az adatszolgáltatásokkal kapcsolatos ügyintézés térbeli és időbeli korlátok nélkül biztosított legyen: az év bármely napján, tetszőleges időpontban és helyen rendelkezésre álljon az adatszolgáltatásokkal kapcsolatos ügyindítási lehetőség.

A projekt fő eredményei: a jelentések fogadásával kapcsolatos igények és azok automatikus ellenőrzési mechanizmusaival kapcsolatos követelmények meghatározása, az adatgyűjtő rendszer létrehozása és integrációja az MNV Zrt. érintett rendszereihez, az adatszolgáltatók számára korszerű online szolgáltatások kialakítása és folyamatos biztosítása, a hatékony rendszerhasználat elérése érdekében az érintett külső felek számára megfelelő tájékoztató anyagok és tananyagok elkészítése és rendelkezésre bocsátása, az adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos ügyek egyszerű, gyors és ellenőrzött elintézési lehetőségének folyamatos biztosítása, az MNV Zrt. felé érkező ad-hoc adatszolgáltatási igények támogatása.

A rendszer a próbaüzem sikeres lezárását követően 2015. január 1-jén indul el. A felhasználóbarát és megbízható portál egyik legnagyobb előnye, hogy a technológián alapuló elektronikus szolgáltatások kialakításával növelhető az ügyfelek elégedettsége.

 

Budapest, 2014. október 28. 

 

 

Vízgazdálkodás és szennyvízkezelés témában szervezett workshopot az MNV és a NIH szakemberek részére

 

Vízgazdálkodás és szennyvízkezelés témában szervezett workshopot a Nemzeti Innovációs Hivatallal együttműködve az MNV Zrt. a tulajdonosi joggyakorlása alatt álló viziközmű társaságok szakemberei részére. Az MNV Zrt. és a NIH között a nyár folyamán létrejött együttműködés keretében a Nemzeti Innovációs Hivatal többek között vállalta, hogy folyamatosan vizsgálja a vagyonkezelő portfóliójába tartozó társaságok munkájához, feladatellátásához hasznos kutatás-fejlesztési projekteket, és azokat ismerteti a szakemberek előtt.

 

Az MNV és a NIH közötti megállapodás keretében október 27-én megszervezett workshop témája a vízgazdálkodás és szennyvízkezelés volt, a szakmai fórumon az öt regionális viziközmű szakemberei vettek részt. Az előadások elsősorban a környezetkíméléshez, a viziközmű szolgáltatók fenntartható fejlődésben játszott szerepéhez kapcsolódtak. Az előzetes igényfelmérést követően kialakított tematika az ivóvíz tisztításra, a szennyvízkezelés megoldandó problémáira, valamint a szennyvíz által szállított szennyezők eltávolítására fókuszált. A Nemzeti Innovációs Hivatal azokat a hivatalban bejegyzett technológiákat ismertette a résztvevőknek, melyek alkalmazásával a legkorszerűbb szolgáltatást tudják nyújtani a lakosság számára.

 

„A Nemzeti Innovációs Hivatal célja, hogy a személyes egyeztetések alkalmával a társaságok minél pontosabb igényeit megismerve a legmegfelelőbb megoldásokat tudjuk kínálni a felvetett kérdésekre.” – hangsúlyozta a workshop kapcsán Spaller Endre, a Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke.

 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. az elmúlt időszakban több együttműködési megállapodást kötött annak érdekében, hogy a portfóliójába tartozó társaságok számára olyan szakmai, társadalmi és gazdasági segítséget nyújtson, mellyel a leghatékonyabban tudnak a piaci szegmensükben helytállni. „Az MNV Zrt., mint felelős vagyongazdálkodási szervezet, folyamatosan keresi az együttműködési lehetőségeket. A cél az, hogy olyan szakmai hátteret tudjunk nyújtani társaságaink számára, amin keresztül a nemzeti tulajdonban álló vállalatok szolgáltatásait igénybe vevő lakosság a lehető legmagasabb színvonalú ellátáshoz jusson hozzá.” – hangsúlyozta Márton Péter, az MNV vezérigazgatója a Nemzeti Innovációs Hivatallal szervezett szakmai fórum kapcsán.

 

Budapest, 2014. október 27. 

 

 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., illetve a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviselői, a Közlekedési Központok vezetőivel és a Volán társaságoknál működő szakszervezetekkel október 16-án újabb fórumot tartottak a régiós átalakítás menetéről, jelenlegi státuszáról, illetve a társaságoknál tervezett járműmodernizációs programról.

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2012-ben kezdeményezte és indította el a fórumot,annak érdekében, hogy az érdekképviseletek jelentős szakmai tapasztalatukkal képviselve a munkavállalói érdekeket, operatívan bekapcsolódjanak az integrációs folyamatba és javaslataikkal segítsék a strukturális átalakítás zökkenőmentes lebonyolítását.

 

Az októberi egyeztetésen a Volán társaságoknál működő érdekképviseleti vezetők mellett, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviselője, az MNV Zrt. felső vezetése, valamint a Közlekedési Központok vezérigazgatói, illetve megbízottai vettek részt.

 

A fórumon többek között tárgyaltak a kollektív szerződések alakulásáról, a bérezési rendszerről, a juttatások egységesítéséről, valamint a járműmodernizációs programról is. A felek egyetértettek abban, hogy a regionalizációs folyamat a tervezett ütemezés szerint halad. Az előkészítés megfelelő volt, amely elsődlegesen a konzultációknak és konstruktív egyeztetéseknek, valamint annak köszönhető, hogy a szakszervezetek aktívan, támogatóan ugyanakkor kritikusan vesznek részt a folyamatok alakulásában.

A résztvevők egyetértettek abban is, hogy a közlekedési központok kialakításával a régiós társaságok az eddigieknél versenyszempontból felkészültebb vállalatok lesznek, költséghatékonyabban szolgálhatják a közösségi közlekedést, ami a szolgáltatás minőségének javításával egyértelműen az utazóközönség számára is kiemelten fontos. Az MNV Zrt. vezetősége kitért arra, hogy az átalakulás befejezéséig továbbra is támogatni és ellenőrizni fogja a folyamatokat, a hatékonyság növelése érdekében pedig minden fontos területet külön szakértői stáb felügyel.

Márton Péter, az MNV Zrt. vezérigazgatója a témával kapcsolatban kiemelte: „Változatlanul prioritásként fogjuk kezelni a szakszervezetekkel való minőségi kapcsolattartást, hiszen egy ilyen nagyhorderejű átalakításnál kiemelten fontos, hogy a felek érdekei érvényesüljenek és összhangban legyenek. Nekünk – ahogyan a Volán társaságoknak is – az az érdekünk, hogy az utasok minél jobb, korszerűbb körülmények között utazhassanak, a közösségi buszközlekedés színvonala minden érintett részére folyamatosan és érezhetően javuljon. Ezt a célt pedig a közlekedési központok kialakításával érhetjük el.” – hangsúlyozta a vezérigazgató.

 

 

Budapest, 2014. október 22.

 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. elsődleges szerepet tölt be az állami vagyon (ingatlanok, ingóságok, föld, társaságok, speciális vagyonelemek) és vagyonkezelők (MNV Zrt., Magyar Fejlesztési Bank, Nemzeti Földalap, központi költségvetési szervek, önkormányzatok) koordinátarendszerében.

Mint elsődleges vagyonkezelő, az MNV Zrt. munkája során lehetőség nyílik az egységes vagyonnyilvántartás kereteinek kialakítása mellett egy szakszerű, a gazdasági-hatékonysági szempontokat előtérbe helyező tulajdonosi irányításra.

Az MNV Zrt. tevékenységének vezérelvei: tudatosság, tervszerűség, tisztesség, találékonyság. Módszere az ésszerűsítés, a bürokratikus gondolkodásmód helyett a kreativitás. Az MNV Zrt. feladatának ellátása során alkalmazkodik a piaci követelményekhez, elfogadja a piac logikáját, az állami vagyonnal történő gazdálkodást világos, egyértelmű jogszabályok és szabályzatok keretében, egységes elvek szerint, hosszú távon kiszámíthatóan, a közösségi érdekekre is figyelve folytatja.

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.Telefon: +36 1 237-4400Fax:+36 1 237-4100

IQSYS Zrt. - Ponte.hu Kft.